Hier vindt u een overzicht van publicaties van Jean-Marc Piret. Van een aantal publicaties is een samenvatting of integrale elektronische versie beschikbaar.

Wetenschappelijke publicaties:

 • Piret, J-M. (2017). Contraterrorisme en de evolutie van daad- naar intentiestrafrecht (in Nederland en Duitsland). In: R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Red.). Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt. (pp. 359-373). Den Haag: Boomcriminologie.
 • Piret, J.-M. (2017). De voortdurende actualiteit van Carl Schmitt. Contraterrorisme en de terugkeer van de verdrongen uitzonderingstoestand in Duitsland. In: P. De Hert, F. Dhondt (Red.) Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen. Liber amicorum Jef Van Bellingen. (pp. 39-57). Brussel: Vrije Universiteit Brussel Press.
 • “De constitutie van de vrijheid volgens Montesquieu: evenwicht van machten en strafrecht met mate.”, gepubliceerd in het boek: Montesquieu. Enigmatisch Observateur; A. Kinneging, P. De Hert, M. Colette (reds.), pp. 41-69. Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen/Amsterdam, 2016.
 • Piret, J.V.A.G. (2015) (Samen met Jeroen ten Voorde), Godslastering voor en na de aanslagen op Charlie Hebdo. In: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 2015 (5) 3, p. 45-72.
 • Piret, J.V.A.G. (2015) (Samen met Jelmer Wijnsma), Contra-terrorisme, ‘Targetted Killings’ vanuit drones en de crisis van het internationaal recht., In: Panopticon; tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 36 (1) 2015, p. 59-69.
 • Piret, J.V.A.G. (2014). De seriemoordenaar als moreel verantwoordelijke actor. Christelijke, Sadeaanse en Nietzscheaanse perspectieven op het kwaad., Stokkom, B. V. (ed.) & Cools, M. (ed.) 2014 In: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 4, 2014, p. 53-67.
 • Piret, J.V.A.G. (2013). Volkssoevereiniteit en constitutionalisme in J.J. Rousseau’s politieke filosofie. In: Rousseau, de wandelende paradox. Hert, P. D. (ed.). Pelckmans, p. 19-40.
 • Piret, J.V.A.G. (2013). Religie, zelfbestuur en de tirannie van de meerderheid. In: A. Kinneging, P. de Hert & S. Somers (Eds), Tocqueville, profeet van de moderne democratie, Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam, ISBN 9789047704515. download
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Een pleidooi voor terughoudendheid van de internationale rechter in het licht van de kritiek op het Europees Hof voor de rechten van de Mens. In D. de Ruysscher & e.a. (Eds.), Een leven van inzet. Liber Amicorum Michel Magits. België: Kluwer/Wolters.
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Limitations of Supranational Jurisdiction, Judicial Restraint and the Nature of Treaty Law, 31 pp., 59-89, in J. Temperman (ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, ISBN13: 9789004222502. download
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Juridische argumentatie en rechtsverdraaiing in de Bybee ‘torture memo’s’, 14 pp., 309-322, in E.T. Feteris e.a. (eds.), Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht, Boom juridische uitgevers, Den Haag, ISBN 978-90-8974-690-0.
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Lautsi Revisited. Naar meer rechterlijke terughoudendheid en (zelf)beperking van jurisdictie bij het EHRM?, 20 pp., 160-179, in Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, april 2012, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, ISSN 1879-6664.
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Organ Procurement and Allocation: Tragic Choices and Utilitarian Redefenitions of Death, 23 pp., 87-109, in: A. den Exter and M. Buijsen (eds.), Rationing Health Care. Hard choices and unavoidable trade-offs, Maklu: Antwerpen – Apeldoorn, ISBN: 978-90-4660-525-7. Link
 • Piret, J.V.A.G. (2012). Soevereiniteit in tijden van internationalisering. Rehabilitatie van een verguisd concept. Liber Amicorum René Foqué, Foblets e.a., M-C. (Eds.), 18 pp., 421-438, Boom Juridische uitgevers: Den Haag, ISBN: 978‐28‐0444‐982‐7. download
 • Piret, J.V.A.G. (2011). A Wise Return to Judicial Restraint. In: Religion and Human Rights 6 (2011) 273-278. Martinus Nijhoff Publishers. download
 • Piret, J.V.A.G. (2011).’Wrongful life’ en de zaak Rukiyé. Heeft een genetisch zwaar beschadigde foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen abortus? In: Nieuw Juridisch Weekblad, (afl. 243), 11 pp., 354-365 link (mirror)
 • Piret, J.V.A.G. (2010). Kritische beschouwingen bij Habermas’ theorie over de religie In: Filosofie, 20(5 – afl. 117), 6 pp., 11-16 download
 • Piret, J.V.A.G. (2010). Straatsburg en de levensbeschouwelijke neutraliteit van de Italiaanse staat: een commentaar op Lautsi t. Italië (EHRM 13 oktober 2009) In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2010(juli), 8 pp., 307-314 download
 • Piret, J.V.A.G. (2010). Torture as a lesser evil? Governing security in times of terrorist emergencies Governing Security under the Rule of Law, 24 pp., 99-122, Eleven International Publishing: Den Haag download
 • Piret, J.V.A.G. (2009). Modernisering en reflectie: Joseph de Maistre, Marquis de Sade en de wet In: Filosofie, 19(6, dec. 2009/jan. 2010), 9 pp., 6-14
 • Piret, J.V.A.G. (2009). De geschiedenis als slachtbank. Reflexieve modernisering en de wet bij Joseph de Maistre, Marquis de Sade en G.W.F. Hegel , 87 pp., VUB Press: Brussel, ISBN: 978-90-5487-681-6 Informatie & bestellen
 • Piret, J.V.A.G. (2008). Politics, Sovereignty and Cosmopolitanism in Times of Globalisation In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 94(4), 21 pp., 477-497 download
 • Piret, J.V.A.G. (2008). Boumediene v. Bush and the extraterritorial reach of the U.S. Constitution In: Utrecht law review, 4(3), 23 pp., 81-103 download
 • Piret, J.V.A.G. (2008). Godsdienst en politiek versus privaat en publiek In: Filosofie, 18(2), 20-27 download
 • Piret, J.V.A.G. (2008). The war against terrorism, international law and the growth of unchecked executive power in the U.S. In: Revue Interdisciplinaire d’ Etudes Juridiques, 2008(60), 59-111 download
 • Janse, R., Piret, J.V.A.G. (2007). Interview with Michael Walzer In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2007(3), 82-94 download
 • Piret, J.V.A.G. (2007). De crisis van het internationaal recht en de zelflegitimatie van de wereldhegemoon In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2007(3), 51-81 download
 • Piret, J.V.A.G. (2007). De zaak Kelly en de conceptuele incoherentie van de cassatierechter Rechtsfilosofische annotaties, Janse, Ronald , Taekema, Sanne , Hol, Ton (Eds.), 172 pp., 123-126: Nijmegen
 • Piret, J.V.A.G. (2007). Amerikaans unilateralisme en de actualisering van de bellum iustum-theorie Alles afwegende…, Pontier e.a., J.A. (Eds.), 343-355, Ars Aequi Libri: Nijmegen, ISBN: 9789069166629 download
 • Piret, J.V.A.G. (2007). De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese convergentie Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme?, Hert, P. de, Meerschaut, K. (Eds.), 113-145, Intersentia: Antwerpen/Oxford, ISBN: 90-5095-655-6 download
 • Piret, J.V.A.G. (2006). Het eigen leven als schade: rechtsfilosofische overwegingen bij wrongful life Onrechtmatig leven : opstellen naar aanleiding van Baby Kelly, Buijsen, M. (Eds.)(jrg. 94 -1), 237 pp., 116-145, Valkhof Pers: Nijmegen, ISBN: 90-5625-221-6 download
 • Piret, J.V.A.G. (2005). Privatisering van veiligheid: ideologische en rechtsstatelijke aspecten Privatisering van veiligheid, Winkel e.a., L.C. (Eds.), 16 pp., 39-54, Boom Juridische uitgevers: Den Haag, ISBN: 90-5454-598-4 download
 • Piret, J.V.A.G. (2004). Broederschap en deugd, over de gevaren van de politisering van moralistische begrippen Vrijheid, gelijkheid en broederschap: betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse revolutie, Wal, Koo van der (Eds.), 17 pp., 25-41, Damon: Budel, ISBN: 90-5573-546-9 download
 • Piret, J.V.A.G. (2004). De juridisering van menselijke relaties en de legitimiteit van ‘wrongful birth’- en ‘wrongful life’-claims Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, Brugmans, Edith , Buijsen, Martin (Eds.)(92(1)), 40 pp., 177-216, Valkhof Pers: Nijmegen, ISBN: 90 5625 175 9
 • Piret, J.V.A.G. (2003). Multiculturalisme, gelijkheid en openbare orde in de liberale rechtsstaat De precisie van het lezen. Liber Amicorum M. Weyembergh, Piret, J.V.A.G. (Eds.), 12 pp., 279-290, VUBPress: Brussel, ISBN: Geen download
 • Piret, J.V.A.G. (2002). Eenheid en verscheidenheid: Harold J. Bermans reconstructie van de westerse juridische traditie Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap, Gaakeer, A.M.P. , Loth, M.A. (Eds.)(28), 40 pp., 299-338, Kluwer/Sanders Instituut: Deventer/Rotterdam, ISBN: 90-268-3969-3 download
 • Piret, J.V.A.G. (2002). Het recht op veiligheid: fundamenteler dan een sociaal grondrecht Het recht op veiligheid, Rimanque, K. , Piret, J.M. , Hert, P. De, Hebberecht, P. , Koekkoek, A.K. , Vandebroeck, T. , Brems, E. , Stessens, G. (Eds.), 30 pp., 9-38, Maklu: Antwerpen – Apeldoorn, ISBN: 90 6215 860 9 download
 • Piret, J.V.A.G. (2002). Conservatisme in de eenentwintigste eeuw In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31(1), 16 pp., 11-26
 • Piret, J.V.A.G. (2001). Veiligheid en rechtsstatelijkheid Grensverkenningen in het recht, Hey, E. (Eds.)(26), 19 pp., 171-189, Gouda Quint: Deventer, ISBN: 90-387-0844-0
 • Piret, J.V.A.G. (2000). Het wettelijk beperkte grondrecht van de ambtenaar en de uitzondering van de klokkenlluider Met recht en reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie, Feteris, E.T. , Kloosterhuis, H. , Plug, H.J. , Pontier, J.A. (Eds.), 4 pp., 193-196, Ars Aequi: Amsterdam, ISBN: 90-6916-341-1
 • Piret, J.V.A.G. (2000). Het mogelijke en het wenselijke: over filosofie, milieu-ethiek en reflexieve modernisering Filosofie, ethiek en praktijk. Liber Amicorum Koo van der Wal, Verkerk, M. (Eds.), 15 pp., 75-89, E.U.R. (Rotterdamse filosofische Studies): Rotterdam, ISBN: 90 56772 63 5
 • Piret, J.V.A.G. (2000). Veiligheid en rechtsstatelijkheid: rechtsfilosofische en ideeëhistorische beschouwingen In: Delikt en Delinkwent, 30(1), 19 pp., 31-49
 • Piret, J.V.A.G. (2000). Publieke belangen en de grenzen van de concurrentie In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2000(2), 9 pp., 124-132
 • Piret, J.V.A.G. (2000). Kritische kanttekeningen bij de visie op rechtsbeginselen als fundamentele rechtsbron Met recht en reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie, Feteris, E.T. , Kloosterhuis, H. , Plug, H.J. , Pontier, J.A. (Eds.), 2 pp., 205-206, Ars Aequi: Amsterdam, ISBN: 90-6916-341-1
 • Piret, J.V.A.G. (1998). Prolegomena tot een theorie van het katholicisme als dogmatische orde Denken als openheid. Liber Amicorum Hubert Dethier, Walravens, Else , Stuy, Johan (Eds.)(NUGI 611), 18 pp., 189-206, VUBPress: Brussel, ISBN: 90 5487 211X download
 • Piret, J.V.A.G. (1997). Het primaat van de praktische rede in het recht Op goede gronden, Feteris, E.T. , Kloosterhuis, H. , Plug, H.J. , Pontier, J.A. (Eds.), 288 pp., 176-183, Ars Aequi Libri: Nijmegen, ISBN: 90-6916-256-3
 • Piret, J.V.A.G. (1997). Liberale democratie tussen publiciteit en inperking van de publieke ruimte Filosofische aspecten van het privé-publiek debat, Foqué, René , Weyembergh, Maurice (Eds.), 222 pp., 37-59, VUB Press: Brussel, ISBN: 90 5487 163 6
 • Piret, J.V.A.G. (1997). Interprétation, rhétorique et transcendance du droit In: Revue Interdisciplinaire d’ Etudes Juridiques(38), 17 pp., 1-17
 • Piret, J.V.A.G. (1996). Legaliteit en legitimiteit bij Carl Schmitt en Hans Kelsen In: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 25(1), 21 pp., 5-26
 • Piret, J.V.A.G. (1995). Honderd bloemen in de tuin der mensheid. Over politiek, levensbeschouwelijk en cultureel pluralisme In: Nexus(13), 11 pp., 87-97
 • Piret, J.V.A.G. (1995). Filosofische beschouwingen bij de grondslagen van het milieurecht In: Recht en Kritiek, 21(4), 20 pp., 335-354
 • Piret, J.V.A.G. (1995). Zelfbeschikking tussen politiek en recht: ideeënhistorische en filosofische reflexies Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking, Sybesma-Knol, N. , Bellingen, J. van (Eds.), 24 pp., 19-42, VUB Press: Brussel, ISBN: 90-5487-108-3 download
 • Foqué, R.M.G.E., Piret, J.V.A.G. (1993). De moderniteit van het strafrecht en de figuratie van het algemeen belang Criminaliteit als politiek probleem, Nijboer, J.A. (Eds.), 207-218, Gouda Quint: Arnhem
 • Piret, J.V.A.G. (1993). Rechtsfilosofie als kunst van de mediatie. Kritische bijdrage tot een grondslagentheoretische discussie over het recht Symposium Strafrecht, Roermund, van G.C.G.J (Eds.), 193-226, Gouda Quint: Arnhem
 • Piret, J.V.A.G. (1992). Traditie, geschiedenis en juridisering van de politiek bij Hannah Arendt en Hermann Lübbe Hannah Arendt en de Moderniteit, Weyembergh, M. (Eds.), 103-121, Kok Agora: Kampen
 • Piret, J.V.A.G. (1992). Entre origine et avenir. Tradition, histoire et mise en forme de l’espace public chez H. Arendt et H. Lübbe Hannah Arendt et la Modernite, Hottois, G. (Eds.), 47-60, J. Vrin: Parijs
 • Piret, J.V.A.G. (1992). Burgerreligie. De religieuze ‘fundering’ van de liberale rechtsstaat In: Nexus(2), 3-37

Vakpublicaties en recensies

 • Piret, J.V.A.G. (2003). Boekbespreking [Review of: Tongeren, P., Is vergeving mogelijk?, Pub.: Damon, Leende (2003)] , Tongeren, P. van (Eds.), 8 pp., Damon: Leende, ISBN: 90-5573-049-1
 • Piret, J.V.A.G. (2003). Boekbespreking [Review of: Christodoulidis, E., Veitch, S., Lethe’s Law, Justice, Law and Ethics in Reconciliation, Pub.: Hart, Oxford (2003)] , Christodoulidis, E. , Veitch, S. (Eds.), 8 pp., Hart: Oxford, ISBN: 1-8411-3109-1
 • Piret, J.V.A.G. (1998). Besprekingen en aankondigingen [Review of: Winkler, Günther, Zeit und Recht, Pub.: Spinger Verlag, Wien – New York (1998)] , Winkler, Günther (Eds.), 4 pp., Spinger Verlag: Wien – New York, ISBN: 3-211-82762-5
 • Piret, J.V.A.G. (1996). De fatale kloof tussen legaliteit en legitimiteit De Morgen, 1 pp., 4-4, d.d. 01-06-1996
 • Piret, J.V.A.G. (1992). Boekbespreking [Review of: Pangle, T., The Ennobling of Democracy. The Challenge of the Postmodern Era, Pub.: @, @ (1992)] , Pangle, T. (Eds.), @: @
 • Piret, J.V.A.G. (1992). Boekbespreking [Review of: Stokkom, B., Sorel, G., De ontnuchtering van de Verlichting, Pub.: @, @ (1992)] , Stokkom, B. van, Sorel, G. (Eds.), @: @
 • Piret, J.V.A.G. (1990). Politieke demokratie en geweten De Standaard, d.d. 12-04-1990

Oudere publicaties

 • “Ernst en ideologie van de vooruitgang bij Hans Freyer” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 10, 1982, n° 4, pp. 273-289.
 • “Convergerende tendenzen in de cultuurkritiek van de ‘Kritische Theorie’ en de ‘burgerlijke Sociologie'” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 12, 1984, n° 1-2, pp. 103-127.
 • Redactie. J.M. Piret en S. Keuleers : The Masonic Paradigm” ‘Emancipation – Initiation’, Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 12, 1984, n° 3-4.
 • “Inleiding – Synthese” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 12, 1984, n° 3-4, pp. 213-217.
 • In samenwerking met J.P. Deconchy, “Le paradigme ‘franc-maçonnerie’ : émancipation – initiation” in : Archives de Sciences Sociales des Religions, Paris, 1984, n° 57/2, pp. 169-175.
 • “De werktuigen van de vrijheid. Jean-Marie Benoists pleidooi voor een neo-conservatief liberalisme” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 13, 1985, n° 4, pp. 359-391.
 • “Georges Sorel. Sociale mythe en politiek activisme” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 14-15, 1986/87, n° 2, pp. 157-193.
 • Redactie. J.M. Piret in samenwerking met M. Weyembergh. Acta van het colloquium “La fin du Politique / Das Ende des Politischen”, Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 16, 1988, n° 2-4.
 • “La fin du politique : illusion ou réalité?” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 16, n° 2-4, pp. 113-131.
 • “Geschiedenis en aktualiteit van het conservatisme” in : Socialistische Standpunten, jg. 35, 1988, n° 1, pp. 4-14.
 • “Norberto Bobbio en de toekomst van de demokratie” in : Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, jg. 17, 1989, n° 1-2, pp. 187-191.