Courses taught by Kristin Henrard, together with her colleagues, include:

 

  • Rechten van de Mens en Grondrechten (Master Rechtsgeleerdheid)
  • Minority Protection (Master Rechtsgeleerdheid)
  • Inleiding Publiekrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid)
  • Blok over Minderheden, Recht en Moraal (Honoursprogramma EUR)
  • Minor Mensenrechten in de Pluriforme Samenleving